โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพจราจรและข้อมูลความเร็วบนโครงข่ายทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ระยะที่ ๑)

วันที่ : 09 ก.พ. 2561 10:00

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยความปลอดภัย

วันที่ : 04 ม.ค. 2561 14:45

กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน Thailand Smart Driver

วันที่ : 28 ธ.ค. 2560 12:00

สำนักอำนวยความปลอดภัย เข้าร่วม การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

วันที่ : 08 ธ.ค. 2560 15:45

สำนักอำนวยความปลอดภัย จัดการประชุม ถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็น แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์อุบัติเหตุเชิงลึก ผ่านการใช้ระบบการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS)

วันที่ : 18 ธ.ค. 2560 15:30

ข่าวทั้งหมด
ทดสอบ

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 09 2560 13:00

ข่าวทั้งหมด

     

     

     

     

     

     

     

     

HOME