เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง
prev   1   2 3 last

สวนสัตว์เปิดเข้าเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่ City Zoo ที่เป็นสวนสัตว์ในเมือง เขาเขียวได้รับมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นสวนสัตว์เดียวขณะนี้ในประเทศไทย และยังถือเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสอนให้เด็กรู้จักการดูแล อนุรักษ์สัตว์ และธรรมชาติ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดบริการทุกวัน ท่านสามารถเข้าชมได้ทั้งกลางวันและไนท์ซาฟารี มีการแสดงของสัตว์นานาชนิดให้ประชาชนได้รับชมอีกด้วย การเดินทางใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) มีระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 130 กิโลเมตร จากนั้นแยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.4036 อีกประมาณ 5 กิโลเมตรถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ดูแผนที่

วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่บ้านจอมปิง ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย วัดนี้มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถ การเดินทางมายังวัดพระธาตุจอมปิงโดยทางหลวงหมายเลข 11 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข ลป.5006 หรืออีกเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน)ถึง กม.ที่ 574 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข ลป.1002 ประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงวัดพระธาตุจอมปิง

ดูแผนที่

น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกเจ็ดสีเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ประชาชนใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนในช่วงวันหยุด บ้างก็มาเป็นครอบครัวพาลูก ๆ หลาน ๆ มาเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน การเดินทาง จากตัวเมืองหนองคายถึงน้ำตกเจ็ดสีประมาณ 264 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 212 แยกเข้าทางหลวงชนบท นค.3024 ถึงน้ำตกเจ็ดสี

ดูแผนที่

อุทยานแห่งชาติแพะเมืองผี

วนอุทยานแพะเมืองผีตั้งอยู่ระหว่างตำบลทุ่งโฮ้งและตำบลน้ำชำ โดยสถานที่ตั้งของพะเมืองผีมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน ในสมัยโบราณเป็นที่ศักดิ์สิทธ์ชาวบ้านนับถือมากเพราะมีประวัติความเป็นมาที่ลึกลับ หากต้องการพักที่นี่ทางวนอุทยานไม่มีให้บริการ แต่หากมีความประสงค์จะพักแรมจะตั้งนำเต้นท์มาเอง การเดินทางจากตัวเมืองแพร่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1101 ถึงกม.ที่ 2 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข พร.4011 ประมาณ 3 กิโลเมตร หรือเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 1134 ถึง กม.ที่ 3 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข พร.4011 ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงวนอุทยานแพะเมืองผี

ดูแผนที่

พิพิธ๓ัณฑ์เหมืองทองคำ

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ตำบลบ่อทอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่รวบรวมเอกสาร วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในท้องถิ่น ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ถึง กม.ที่ 214 แยกเข้าทางหลวงชนบท ปจ.2006 ประมาณ 2 กิโลเมตรถึงพิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

ดูแผนที่

น้ำตกเจ็ดคต

น้ำตกเจ็ดคตเป็นน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทั้งชีวภาพและสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะฤดูฝนเห็ดแชมเปญจะพบมากที่น้ำแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาอย่างงดงาม การเดินทางเข้าน้ำตกเจ็ดคตโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึง กม.ที่ 126 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.1003 ประมาณ 20 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3222 ถึง กม.ที่ 8 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.4011 ประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงน้ำตกเจ็ดคต

ดูแผนที่

ทุ่งทานตะวัน

เมื่อเข้าฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันอันเหลืองอร่ามตัดกับท้องฟ้าสีสดใสเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่ง การเดินทางเข้าสู่ทุ่งทานตะวันที่บ้านซับครกโดยทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงกม.ที่ 144 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.1010 ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงทุ่งทานตะวัน

ดูแผนที่

ดอนหอยหลอด

ดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากน้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย มีอยู่ 2 แห่งคือดอนนอกอยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง ส่วนดอนในอยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะหอยหลอดเพราะเนื้อดินมีความอุดมสมบูรณ์อาหาร เหมาะแก่การศึกษาทางด้านนิเวศวิทยา การเดินทางเข้าสู่ดอนหอยหลอดสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ถึง กม.ที่ 62 แยกเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข สส.2003 ถึงดอนหอยหลอด

ดูแผนที่

ตลาดน้ำท่าคา

ตลาดน้ำท่าคาเป็นหนึ่งในตลาดน้ำที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวเป็นเวลากว่าสิบปี เป็นตลาดเช้า สายวาย เดินเที่ยวเช้าๆอากาศดีมาก นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าได้นานาชนิด เช่น ผักสด ผลไม้ที่ชาวบ้านเกษตรกรท้องถิ่นได้นำมาขาย หากนักท่องเที่ยวเดินจนท้องหิวก็สามารถหาอาหาร และขนมหวานสารพัดตามใจชอบให้อิ่มท้องแล้ว ก็ค่อยมองหาสิ่งของที่คิดว่าอยากซื้อต่อก็มีความสุขมากขึ้น การเดินทางเข้าสู่ตลาดน้ำท่าคาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถึง กม.ที่ 58 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข สส.2001 ประมาณ 10 กิโลเมตรหรือจะเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ถึง กม.ที่ 32 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข สส.3011 ประมาณ 5 กิโลเมตรถึงตลาดน้ำท่าคา

ดูแผนที่