สำนักอำนวยความปลอดภัย - ข่าวสาร http://trafficsafety.drr.go.th/ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม th-TH Wed, 20 Sep 2017 23:16:14 +0700 ประชุมแผนอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=232 <p>&nbsp;</p> <p><img src="../upload/users/image/0101.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot Improvement) รุ่นที่ 5 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=263 <p><img src="../upload/users/image/ppp2557.jpg" alt="" width="720" height="960" /><img src="../upload/users/image/เล่มปีใหม่1_(small).jpg" alt="" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป. ร่วมแสดงความยินดี กับ รทช. http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=308 <p><img src="upload/users/image/trafficsafety1.jpg" alt="" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=230 <p><img src="../upload/users/image/anigif.gif" alt="" width="130" height="130" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมประชุมศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่2/2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=231 <p><img src="../upload/users/image/1234.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=233 <p><img src="../upload/users/image/1551.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมแถลงข่าว โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=237 <p><img src="../upload/users/image/1234.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ปล่อยขบวนรถเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=238 <p><img src="../upload/users/image/115566.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ผส.อป.ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จ.เลย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=236 <p><img src="../upload/users/image/8-4-57.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=239 <p><img src="../upload/users/image/ert110.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=241 <p><img src="../upload/users/image/rtv001.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 รทช. เข้าร่วมประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=242 <p><img src="../upload/users/image/news41214.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทชจ.อุทัยธานี http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=243 <p><img src="../upload/users/image/1704574.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 แถลงข่าว สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 57 16 เม.ย. 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=244 <p><img src="../upload/users/image/16-4-57.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 แถลงข่าว สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 57 17เม.ย. 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=245 <p><img src="../upload/users/image/17-4-57.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัย รองรับ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=246 <p><img src="../upload/users/image/57245.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป. เข้าตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=247 <p><img src="../upload/users/image/new-01052014.jpg" alt="" width="700" height="899" /></p> 2016-10-06 10:55:21 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน ลดผลกระทบ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=248 <p><img src="../upload/users/image/01010101.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.ประชุมสำนักฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=249 <p><img src="../upload/users/image/meet.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=250 <p><img src="../upload/users/image/sb.4005.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=251 <p><img src="../upload/users/image/ftx.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ครั้งที่ 1/2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=252 <p><img src="../upload/users/image/อส.ทช.ชลบุรี.jpg" alt="" /><img src="../upload/users/image/pppppppppp1.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.ร่วมกับสอร. และบริษัท วิชชากร จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=258 <p><img src="../upload/users/image/06102014.jpg" alt="" width="720" height="713" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 “ก http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=257 <p><img src="../upload/users/image/2.jpg" alt="" width="1119" height="1574" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) ครั้งที่2/2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=254 <p><img src="../upload/users/image/pencil.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) ครั้งที่ 3/2557 26 Aug 14 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=255 <p><img src="../upload/users/image/new_29_-8-2557.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=306 <p><img src="upload/users/image/0002.jpg" alt="" /></p> 2016-07-08 16:52:58 สอป.จัดประชุมแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯ และรับมอบครุภัณฑ์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=305 <p><img src="upload/users/image/22062559.jpg" alt="" /></p> 2016-06-24 15:20:40 สอป.จัดประชุม ผอ.กลุ่ม/ส่วน และข้าราชการประจำสำนักฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=304 <p><img src="upload/users/image/07062559.jpg" alt="" /></p> 2016-06-07 10:53:25 ผส.อป.และผอ.กพจ. ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสายทางที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=303 <p><img src="upload/users/image/18042015.jpg" alt="" /></p> 2016-04-18 17:12:12 ปลัดกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=302 <p><img src="upload/users/image/17.00.jpg" alt="" /></p> 2016-04-15 20:02:50 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=301 <p><img src="upload/users/image/09.00.jpg" alt="" /></p> 2016-04-15 19:59:51 รวค.มอบประกาศเกียรติคุณ อส.ทช.ดีเด่น พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=300 <p><img src="upload/users/image/0801.jpg" alt="" /></p> <p><img src="upload/users/image/0804.jpg" alt="" /></p> 2016-04-11 11:47:06 สอป.จัดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครทางหลวงชนบท ปี 2559 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=299 <p><img src="upload/users/image/7-4-59_(2).jpg" alt="" /></p> 2016-04-11 10:53:27 สอป.บริจาคอุปกรณ์เครื่องเล่นและสิ่งของใช้ต่างๆ ให้ รร.สอนคนตาบอดฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=298 <p><img src="upload/users/image/003.jpg" alt="" /></p> 2016-02-25 10:11:41 สอป.เข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=297 <p><img src="upload/users/image/1415122558-2.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 11:01:57 การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot Improvement) รุ่นที่ 6 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=265 <p><img src="../upload/users/image/rts1598.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2015-12-17 10:56:30 อบรมหลักสูตร “การออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท” รุ่นที่ 1 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=273 <p><img src="../upload/users/image/15122014.jpg" alt="" width="743" height="960" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. และผอ.กผง.เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=274 <p><img src="../upload/users/image/21012015.jpg" alt="" width="720" height="589" /></p> 2015-12-17 10:56:30 การจัดแผนอำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์ 2558 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=275 <p><img src="../upload/users/image/pran_555555.jpg" alt="" width="2451" height="3268" /></p> 2015-12-17 10:56:30 รทช.ตรวจราชการในพื้นที่ สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=276 <p><img src="../upload/users/image/1032558.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเอกลักษณ์ ทช. ที่ สทช.ที่ 11 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=277 <p><img src="../upload/users/image/030458.jpg" alt="" width="720" height="918" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. ร่วมกับ ขทช.จังหวัดภูเก็ต เข้าสำรวจทางสำหรับผู้ใช้จักรยาน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=278 <p><img src="../upload/users/image/0304255801.jpg" alt="" width="720" height="914" /></p> 2015-12-17 10:56:30 อบรมการแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์อำนวยความปลอดภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=279 <p><img src="../upload/users/image/0304255802.png" alt="" width="720" height="652" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=280 <p><img src="../upload/users/image/08042558.jpg" alt="" width="720" height="663" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป.ร่วมกับสกท.ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สายแยกทล.7-บ้านหนองกระเสริม http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=281 <p><img src="../upload/users/image/1562558.jpg" alt="" width="720" height="752" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ข่าวผู้บริหารตรวจเยี่ยมเต็นท์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=282 <p><img src="../upload/users/image/สไลด์1.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป.ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สป.2001 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=283 <p><img src="../upload/users/image/002.jpg" alt="" width="720" height="645" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. ร่วมกับ สกส. ออกตรวจสอบค่าความฝืดของผิวทาง (Skid resistant) http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=284 <p><img src="../upload/users/image/005.jpg" alt="" width="720" height="712" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป. ร่วมกับมทส.จัดประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ“Technical discussions SMA" http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=285 <p><img src="../upload/users/image/news_25_au_2015-2.jpg" alt="" width="720" height="516" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ วัสดุสะท้อนแสง บนผิวทาง http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=286 <p><img src="../upload/users/image/02.jpg" alt="" width="720" height="568" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ งานอำนวยความปลอดภัย " http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=287 <p><img src="../upload/users/image/1192558.jpg" alt="" width="720" height="511" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป.เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=294 <p><img src="upload/users/image/2611255801.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป.เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหต http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=295 <p><img src="upload/users/image/15112558.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป.พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สอป. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=296 <p><img src="upload/users/image/0312255801.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 การซ้อมแผนภาคคมนาคม ครั้งที่ 2 ปี 2558 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=293 <p><img src="upload/users/image/101158.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=51 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large;">ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน</span> (Road Safety Audit : RSA) <span style="font-size: x-large;">หากมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล เช่น ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดไม่ถูกต้อง หรือรายชื่อตกหล่นขอให้แจ้งสอป. ทราบทาง</span> E-mail : </span></span><a href="mailto:Trafficsafety@drr.go.th"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Trafficsafety@drr.go.th</span></span></a><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"> <span style="font-size: x-large;">หรือโทรสาร.</span>0-2551-5196,0-2551-5202 <span style="font-size: x-large;">เพื่อสอป.จะได้ปรับปรุงข้อมูลต่อไป</span> </span></span></span></p> <p><a href="../upload/download/_RSA.pdf"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Download รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมที่นี่</span></span></a></p> <p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> 2015-09-21 11:20:56 แบบสอบถามความคิดห็นเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=55 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอความอนุเคราะห์ ผอ.ทชจ.ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท โดยส่งแบบสอบถามฯ กลับทางโทรสาร.0-2551-5196,0-2551-5202</span></span></p> <p><a href="../upload/download/_1.pdf"><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Download</span> แบบสอบถามได้ที่นี่</span></span></a></p> <p><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> 2015-09-21 11:20:56 แผนปฏิบัติการช่วงเทศการสงกรานต์ปี 2553 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=57 <p style="text-align: center;"><img src="../upload/users/image/drrlogo.jpg" alt="logo กรม" width="250" height="248" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">สำนักอำนวยความปลอดภัยขอนำเสนอแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 ดังเอกสารแนบ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="../upload/download/.doc">ปกแผนปฏิบัติการประจำปี 2553</a></p> <p style="text-align: center;"><br /><a href="../upload/download/_2553.doc">แผนปฏิบัติการประจำปี 2553</a></p> 2015-09-21 11:20:56 ข้อมูลปริมาณจราจร บนทางหลวงชนบท http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=59 <p><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #0000ff;">Download ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 1 - 18 ได้ที่นี่</span></strong></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__1.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 1(ปทุมธานี)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__2.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 2(สระบุรี)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__3.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 3(ชลบุรี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__4.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 4(เพชรบุรี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__5.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 5(นครราชสีมา)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__6.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 6(ขอนแก่น)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__7.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 7(อุบลราชธานี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__8.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 8(นครสวรรค์)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__9.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 9(อุตรดิตถ์)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__10.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__11.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 11(สุราษฎร์ธานี)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__12.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 12(สงขลา)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__13.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 13(ฉะเชิงเทรา)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__14.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 14(สุพรรณบุรี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__15.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 15(อุดรธานี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__16.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 16(กาฬสินธุ์)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__17.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 17(เชียงราย)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__18.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 18(กระบี่)</span></span></a></p> 2015-09-21 11:20:56 รายละเอียดบทความทางวิชาการของ สอป ใน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=65 <p><a href="../upload/pdf/Paper_Civil_15_TRP3.pdf">บทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทในจังหวัดปริมณฑล</a></p> <div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; margin: 8px;"><br /> <a href="../upload/pdf/Paper_Civil_15_TRP2.pdf">บทความทางวิชาการเรื่อง แนวคิดการใช้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี Global Positioning System(GPS)</a>&nbsp; <p>&nbsp;</p> </div> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลดคู่มือการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=66 <p><a href="../download/คู่มือการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร(จัดทำเล่ม).pdf">Download คู่มือการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร</a></p> 2015-09-21 11:20:56 ไฟล์นำเสนอในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=68 <p><a href="../download/การประชุมหารือเตรียมความพร้อม.ppt">คลิกที่นี่เพื่อ Download (Format Powerpoint 2003 ขนาด 10.6mb)</a></p> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=71 <p><img src="../upload/users/image/10002.jpg" alt="" width="1629" height="1967" /></p> <p><a href="../upload/download/.xls"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><img title="Smile" src="../libraries/tinymce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /><span style="font-size: x-large;">Download แบบฟอร์มได้ที่นี่</span></span></span></a><img title="Smile" src="../libraries/tinymce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลดเล่มคู่มือปฏิบัติงาน งานอำนวยความปลอดภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=72 <p><a href="../download/1062.pdf"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: courier new,courier;">เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน งานอำนวยความปลอดภัย</span></span></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../download/1063.pdf"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="color: #0000ff;">เล่มคู่มือปฏิบัติงาน งานอำนวยความปลอดภัย</span></span></span></a></p> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานสำนักอำนวยความปลอดภัย (Work Manual) http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=80 <p>&nbsp;</p> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เสร็จสมบูรณ์ และได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้จากท่านอธิบดีแล้ว</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้</div> <p>&nbsp;</p> <p>สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เสร็จสมบูรณ์ และได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้จากท่านอธิบดีแล้ว</p> <p>&nbsp;</p> <p>ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้</p> <p><a href="../upload/download/BTS_Work_Manual.pdf">คลิกที่นี่</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2015-09-21 11:20:56 สอป. ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=81 <p><img src="../upload/users/image/cap(600x500).jpg" alt="" width="600" height="500" /></p> 2015-09-21 11:20:56 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในวันสถาปนากรมฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=82 <p><img src="../upload/users/image/picture1-2.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p> 2015-09-21 11:20:56 รชค. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=83 <p><img src="../upload/users/image/9-10-53-2.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p> 2015-09-21 11:20:56 เข้าตรวจสอบดูความเสียหายโรงงานผลิตป้ายจราจร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=91 <p><img src="../upload/users/image/4112010.jpg" alt="" width="500" height="600" /></p> 2015-09-21 11:20:56 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=94 <p><img src="../upload/users/image/18112010.jpg" alt="" width="500" height="600" /></p> 2015-09-21 11:20:56 พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนและแนวทางการทรงงาน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=288 <p><img src="../upload/users/image/312558.jpg" alt="" width="720" height="456" /></p> 2015-09-21 11:20:56 ตามรอยพระยุคลบาท http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=289 <p><img src="../upload/users/image/999999.jpg" alt="" width="720" height="1033" /></p> 2015-09-21 11:20:56 สอป ปล่อยรถตรวจการณ์ ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=272 <p><img src="../upload/users/image/ert12345.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 16:19:38 สอป.ตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=271 <p><img src="../upload/users/image/ert12345.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 16:06:20 สำนักอำนวยความปลอดภัยปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=270 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:57:47 สำนักอำนวยความปลอดภัยปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=269 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:49:54 สำนักอำนวยความปลอดภัยปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=268 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:42:13 สำนักอำนวยความปลอดภัยได้ปล่อยขบวนรถวิ่งตรวจการเพื่ออำนวยความสะดวกและปล http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=267 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:39:36 สำนักอำนวยความปลอดภัยได้ปล่อยขบวนรถวิ่งตรวจการเพื่ออำนวยความสะดวกและปล http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=266 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:35:54 สอป.ร่วมปล่อยขบวนรถช่วงเทศกาลปีใหม่ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=226 <p><img src="../upload/users/image/slide1.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2013-12-25 08:52:36 สำนักอำนวยความปลอดภัยโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=23 <p style="FONT-FAMILY: "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-small;">&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: small;">สำนักอำนวยความปลอดภัยโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร นายกชกร&nbsp; โง้วศิริ และคณะดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงย่านชุมชนในสายทาง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340 - บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบท&nbsp;เล็งเห็นถึงความสำคัญของสายทาดังกล่าว เนื่องจากเป็นสายทางเข้าไปยังแหล่งชุมชนขนาดใหญ่มีสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นโรงเรียน , สถานีอนามัย , สถานีตำรวจ ,อาคารพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำค้างคาว , ถ้ำเขา&nbsp;&nbsp; ชะอางค์โอน , เขาชะอางค์ทรงเครื่อง&nbsp;&nbsp; ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี&nbsp; นายสมัย&nbsp; โชติสกุล&nbsp; และนายกอบต. ตำบลเขาชะอางค์&nbsp;ได้ร่วมกับทาง&nbsp;&nbsp;&nbsp; คณะเข้าสำรวจเส้นทางดังกล่าวด้วย ซึ่งข้อมูลสำรวจที่ได้จะนำมาใช้ออกแบบ การปรับปรุงย่านชุมชนในสายทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต&nbsp; ต่อไป</span></span></span></span></p> <p style="FONT-FAMILY: "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><img src="../upload/users/image/new..jpg" alt="" width="2393" height="1752" /></span></span></span></p> <p style="FONT-FAMILY: "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></span></span></p> 2009-10-20 14:17:56