สำนักอำนวยความปลอดภัย - ข่าวสาร http://trafficsafety.drr.go.th/ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม th-TH Wed, 20 Sep 2017 23:16:27 +0700 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=51 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large;">ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน</span> (Road Safety Audit : RSA) <span style="font-size: x-large;">หากมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล เช่น ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดไม่ถูกต้อง หรือรายชื่อตกหล่นขอให้แจ้งสอป. ทราบทาง</span> E-mail : </span></span><a href="mailto:Trafficsafety@drr.go.th"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Trafficsafety@drr.go.th</span></span></a><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"> <span style="font-size: x-large;">หรือโทรสาร.</span>0-2551-5196,0-2551-5202 <span style="font-size: x-large;">เพื่อสอป.จะได้ปรับปรุงข้อมูลต่อไป</span> </span></span></span></p> <p><a href="../upload/download/_RSA.pdf"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Download รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมที่นี่</span></span></a></p> <p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> 2015-09-21 11:20:56 แบบสอบถามความคิดห็นเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=55 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอความอนุเคราะห์ ผอ.ทชจ.ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท โดยส่งแบบสอบถามฯ กลับทางโทรสาร.0-2551-5196,0-2551-5202</span></span></p> <p><a href="../upload/download/_1.pdf"><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Download</span> แบบสอบถามได้ที่นี่</span></span></a></p> <p><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> 2015-09-21 11:20:56 แผนปฏิบัติการช่วงเทศการสงกรานต์ปี 2553 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=57 <p style="text-align: center;"><img src="../upload/users/image/drrlogo.jpg" alt="logo กรม" width="250" height="248" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">สำนักอำนวยความปลอดภัยขอนำเสนอแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 ดังเอกสารแนบ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="../upload/download/.doc">ปกแผนปฏิบัติการประจำปี 2553</a></p> <p style="text-align: center;"><br /><a href="../upload/download/_2553.doc">แผนปฏิบัติการประจำปี 2553</a></p> 2015-09-21 11:20:56 ข้อมูลปริมาณจราจร บนทางหลวงชนบท http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=59 <p><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #0000ff;">Download ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 1 - 18 ได้ที่นี่</span></strong></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__1.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 1(ปทุมธานี)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__2.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 2(สระบุรี)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__3.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 3(ชลบุรี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__4.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 4(เพชรบุรี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__5.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 5(นครราชสีมา)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__6.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 6(ขอนแก่น)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__7.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 7(อุบลราชธานี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__8.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 8(นครสวรรค์)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__9.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 9(อุตรดิตถ์)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__10.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__11.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 11(สุราษฎร์ธานี)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__12.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 12(สงขลา)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__13.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 13(ฉะเชิงเทรา)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__14.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 14(สุพรรณบุรี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__15.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 15(อุดรธานี)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__16.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 16(กาฬสินธุ์)</span></span></a></p> <p><a href="../upload/download/Update__17.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 17(เชียงราย)</span></span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../upload/download/Update__18.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: courier new,courier;">ข้อมูลปริมาณจราจร สทช.ที่ 18(กระบี่)</span></span></a></p> 2015-09-21 11:20:56 รายละเอียดบทความทางวิชาการของ สอป ใน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=65 <p><a href="../upload/pdf/Paper_Civil_15_TRP3.pdf">บทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทในจังหวัดปริมณฑล</a></p> <div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; margin: 8px;"><br /> <a href="../upload/pdf/Paper_Civil_15_TRP2.pdf">บทความทางวิชาการเรื่อง แนวคิดการใช้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี Global Positioning System(GPS)</a>&nbsp; <p>&nbsp;</p> </div> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลดคู่มือการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=66 <p><a href="../download/คู่มือการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร(จัดทำเล่ม).pdf">Download คู่มือการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร</a></p> 2015-09-21 11:20:56 ไฟล์นำเสนอในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=68 <p><a href="../download/การประชุมหารือเตรียมความพร้อม.ppt">คลิกที่นี่เพื่อ Download (Format Powerpoint 2003 ขนาด 10.6mb)</a></p> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=71 <p><img src="../upload/users/image/10002.jpg" alt="" width="1629" height="1967" /></p> <p><a href="../upload/download/.xls"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><img title="Smile" src="../libraries/tinymce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /><span style="font-size: x-large;">Download แบบฟอร์มได้ที่นี่</span></span></span></a><img title="Smile" src="../libraries/tinymce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลดเล่มคู่มือปฏิบัติงาน งานอำนวยความปลอดภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=72 <p><a href="../download/1062.pdf"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: courier new,courier;">เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน งานอำนวยความปลอดภัย</span></span></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: courier new,courier;"> </span></span></p> <p><a href="../download/1063.pdf"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="color: #0000ff;">เล่มคู่มือปฏิบัติงาน งานอำนวยความปลอดภัย</span></span></span></a></p> 2015-09-21 11:20:56 ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานสำนักอำนวยความปลอดภัย (Work Manual) http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=80 <p>&nbsp;</p> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เสร็จสมบูรณ์ และได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้จากท่านอธิบดีแล้ว</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้</div> <p>&nbsp;</p> <p>สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เสร็จสมบูรณ์ และได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้จากท่านอธิบดีแล้ว</p> <p>&nbsp;</p> <p>ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้</p> <p><a href="../upload/download/BTS_Work_Manual.pdf">คลิกที่นี่</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2015-09-21 11:20:56 สอป. ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=81 <p><img src="../upload/users/image/cap(600x500).jpg" alt="" width="600" height="500" /></p> 2015-09-21 11:20:56 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในวันสถาปนากรมฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=82 <p><img src="../upload/users/image/picture1-2.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p> 2015-09-21 11:20:56 รชค. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=83 <p><img src="../upload/users/image/9-10-53-2.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p> 2015-09-21 11:20:56 เข้าตรวจสอบดูความเสียหายโรงงานผลิตป้ายจราจร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=91 <p><img src="../upload/users/image/4112010.jpg" alt="" width="500" height="600" /></p> 2015-09-21 11:20:56 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=94 <p><img src="../upload/users/image/18112010.jpg" alt="" width="500" height="600" /></p> 2015-09-21 11:20:56 พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนและแนวทางการทรงงาน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=288 <p><img src="../upload/users/image/312558.jpg" alt="" width="720" height="456" /></p> 2015-09-21 11:20:56 ตามรอยพระยุคลบาท http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=289 <p><img src="../upload/users/image/999999.jpg" alt="" width="720" height="1033" /></p> 2015-09-21 11:20:56