สำนักอำนวยความปลอดภัย - ข่าวสาร http://trafficsafety.drr.go.th/ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม th-TH Wed, 20 Sep 2017 23:17:02 +0700 ประชุมแผนอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=232 <p>&nbsp;</p> <p><img src="../upload/users/image/0101.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot Improvement) รุ่นที่ 5 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=263 <p><img src="../upload/users/image/ppp2557.jpg" alt="" width="720" height="960" /><img src="../upload/users/image/เล่มปีใหม่1_(small).jpg" alt="" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป. ร่วมแสดงความยินดี กับ รทช. http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=308 <p><img src="upload/users/image/trafficsafety1.jpg" alt="" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=230 <p><img src="../upload/users/image/anigif.gif" alt="" width="130" height="130" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมประชุมศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่2/2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=231 <p><img src="../upload/users/image/1234.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=233 <p><img src="../upload/users/image/1551.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมแถลงข่าว โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=237 <p><img src="../upload/users/image/1234.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ปล่อยขบวนรถเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=238 <p><img src="../upload/users/image/115566.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ผส.อป.ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จ.เลย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=236 <p><img src="../upload/users/image/8-4-57.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=239 <p><img src="../upload/users/image/ert110.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=241 <p><img src="../upload/users/image/rtv001.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 รทช. เข้าร่วมประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=242 <p><img src="../upload/users/image/news41214.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทชจ.อุทัยธานี http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=243 <p><img src="../upload/users/image/1704574.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 แถลงข่าว สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 57 16 เม.ย. 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=244 <p><img src="../upload/users/image/16-4-57.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 แถลงข่าว สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 57 17เม.ย. 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=245 <p><img src="../upload/users/image/17-4-57.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัย รองรับ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=246 <p><img src="../upload/users/image/57245.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป. เข้าตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=247 <p><img src="../upload/users/image/new-01052014.jpg" alt="" width="700" height="899" /></p> 2016-10-06 10:55:21 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน ลดผลกระทบ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=248 <p><img src="../upload/users/image/01010101.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.ประชุมสำนักฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=249 <p><img src="../upload/users/image/meet.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=250 <p><img src="../upload/users/image/sb.4005.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=251 <p><img src="../upload/users/image/ftx.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ครั้งที่ 1/2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=252 <p><img src="../upload/users/image/อส.ทช.ชลบุรี.jpg" alt="" /><img src="../upload/users/image/pppppppppp1.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.ร่วมกับสอร. และบริษัท วิชชากร จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=258 <p><img src="../upload/users/image/06102014.jpg" alt="" width="720" height="713" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 “ก http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=257 <p><img src="../upload/users/image/2.jpg" alt="" width="1119" height="1574" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) ครั้งที่2/2557 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=254 <p><img src="../upload/users/image/pencil.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) ครั้งที่ 3/2557 26 Aug 14 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=255 <p><img src="../upload/users/image/new_29_-8-2557.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2016-10-06 10:55:21 สอป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=306 <p><img src="upload/users/image/0002.jpg" alt="" /></p> 2016-07-08 16:52:58 สอป.จัดประชุมแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯ และรับมอบครุภัณฑ์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=305 <p><img src="upload/users/image/22062559.jpg" alt="" /></p> 2016-06-24 15:20:40 สอป.จัดประชุม ผอ.กลุ่ม/ส่วน และข้าราชการประจำสำนักฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=304 <p><img src="upload/users/image/07062559.jpg" alt="" /></p> 2016-06-07 10:53:25 ผส.อป.และผอ.กพจ. ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสายทางที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=303 <p><img src="upload/users/image/18042015.jpg" alt="" /></p> 2016-04-18 17:12:12 ปลัดกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=302 <p><img src="upload/users/image/17.00.jpg" alt="" /></p> 2016-04-15 20:02:50 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=301 <p><img src="upload/users/image/09.00.jpg" alt="" /></p> 2016-04-15 19:59:51 รวค.มอบประกาศเกียรติคุณ อส.ทช.ดีเด่น พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=300 <p><img src="upload/users/image/0801.jpg" alt="" /></p> <p><img src="upload/users/image/0804.jpg" alt="" /></p> 2016-04-11 11:47:06 สอป.จัดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครทางหลวงชนบท ปี 2559 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=299 <p><img src="upload/users/image/7-4-59_(2).jpg" alt="" /></p> 2016-04-11 10:53:27 สอป.บริจาคอุปกรณ์เครื่องเล่นและสิ่งของใช้ต่างๆ ให้ รร.สอนคนตาบอดฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=298 <p><img src="upload/users/image/003.jpg" alt="" /></p> 2016-02-25 10:11:41 สอป.เข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=297 <p><img src="upload/users/image/1415122558-2.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 11:01:57 การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot Improvement) รุ่นที่ 6 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=265 <p><img src="../upload/users/image/rts1598.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2015-12-17 10:56:30 อบรมหลักสูตร “การออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท” รุ่นที่ 1 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=273 <p><img src="../upload/users/image/15122014.jpg" alt="" width="743" height="960" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. และผอ.กผง.เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=274 <p><img src="../upload/users/image/21012015.jpg" alt="" width="720" height="589" /></p> 2015-12-17 10:56:30 การจัดแผนอำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์ 2558 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=275 <p><img src="../upload/users/image/pran_555555.jpg" alt="" width="2451" height="3268" /></p> 2015-12-17 10:56:30 รทช.ตรวจราชการในพื้นที่ สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=276 <p><img src="../upload/users/image/1032558.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเอกลักษณ์ ทช. ที่ สทช.ที่ 11 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=277 <p><img src="../upload/users/image/030458.jpg" alt="" width="720" height="918" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. ร่วมกับ ขทช.จังหวัดภูเก็ต เข้าสำรวจทางสำหรับผู้ใช้จักรยาน http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=278 <p><img src="../upload/users/image/0304255801.jpg" alt="" width="720" height="914" /></p> 2015-12-17 10:56:30 อบรมการแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์อำนวยความปลอดภัย http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=279 <p><img src="../upload/users/image/0304255802.png" alt="" width="720" height="652" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=280 <p><img src="../upload/users/image/08042558.jpg" alt="" width="720" height="663" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป.ร่วมกับสกท.ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สายแยกทล.7-บ้านหนองกระเสริม http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=281 <p><img src="../upload/users/image/1562558.jpg" alt="" width="720" height="752" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ข่าวผู้บริหารตรวจเยี่ยมเต็นท์ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=282 <p><img src="../upload/users/image/สไลด์1.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป.ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สป.2001 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=283 <p><img src="../upload/users/image/002.jpg" alt="" width="720" height="645" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. ร่วมกับ สกส. ออกตรวจสอบค่าความฝืดของผิวทาง (Skid resistant) http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=284 <p><img src="../upload/users/image/005.jpg" alt="" width="720" height="712" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป. ร่วมกับมทส.จัดประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ“Technical discussions SMA" http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=285 <p><img src="../upload/users/image/news_25_au_2015-2.jpg" alt="" width="720" height="516" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ วัสดุสะท้อนแสง บนผิวทาง http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=286 <p><img src="../upload/users/image/02.jpg" alt="" width="720" height="568" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผอ.กพจ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ งานอำนวยความปลอดภัย " http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=287 <p><img src="../upload/users/image/1192558.jpg" alt="" width="720" height="511" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป.เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=294 <p><img src="upload/users/image/2611255801.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป.เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหต http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=295 <p><img src="upload/users/image/15112558.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 ผส.อป.พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สอป. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=296 <p><img src="upload/users/image/0312255801.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 การซ้อมแผนภาคคมนาคม ครั้งที่ 2 ปี 2558 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=293 <p><img src="upload/users/image/101158.jpg" alt="" /></p> 2015-12-17 10:56:30 สอป ปล่อยรถตรวจการณ์ ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=272 <p><img src="../upload/users/image/ert12345.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 16:19:38 สอป.ตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=271 <p><img src="../upload/users/image/ert12345.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 16:06:20 สำนักอำนวยความปลอดภัยปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=270 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:57:47 สำนักอำนวยความปลอดภัยปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=269 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:49:54 สำนักอำนวยความปลอดภัยปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ลอยกระทง 57 http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=268 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:42:13 สำนักอำนวยความปลอดภัยได้ปล่อยขบวนรถวิ่งตรวจการเพื่ออำนวยความสะดวกและปล http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=267 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:39:36 สำนักอำนวยความปลอดภัยได้ปล่อยขบวนรถวิ่งตรวจการเพื่ออำนวยความสะดวกและปล http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=266 <p><img src="../upload/users/image/rtui123456789.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2014-11-12 15:35:54 สอป.ร่วมปล่อยขบวนรถช่วงเทศกาลปีใหม่ http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=226 <p><img src="../upload/users/image/slide1.jpg" alt="" width="720" height="960" /></p> 2013-12-25 08:52:36 สำนักอำนวยความปลอดภัยโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร http://trafficsafety.drr.go.th/news_each.php?nid=23 <p style="FONT-FAMILY: "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-small;">&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: small;">สำนักอำนวยความปลอดภัยโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร นายกชกร&nbsp; โง้วศิริ และคณะดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงย่านชุมชนในสายทาง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340 - บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบท&nbsp;เล็งเห็นถึงความสำคัญของสายทาดังกล่าว เนื่องจากเป็นสายทางเข้าไปยังแหล่งชุมชนขนาดใหญ่มีสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นโรงเรียน , สถานีอนามัย , สถานีตำรวจ ,อาคารพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำค้างคาว , ถ้ำเขา&nbsp;&nbsp; ชะอางค์โอน , เขาชะอางค์ทรงเครื่อง&nbsp;&nbsp; ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี&nbsp; นายสมัย&nbsp; โชติสกุล&nbsp; และนายกอบต. ตำบลเขาชะอางค์&nbsp;ได้ร่วมกับทาง&nbsp;&nbsp;&nbsp; คณะเข้าสำรวจเส้นทางดังกล่าวด้วย ซึ่งข้อมูลสำรวจที่ได้จะนำมาใช้ออกแบบ การปรับปรุงย่านชุมชนในสายทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต&nbsp; ต่อไป</span></span></span></span></p> <p style="FONT-FAMILY: "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><img src="../upload/users/image/new..jpg" alt="" width="2393" height="1752" /></span></span></span></p> <p style="FONT-FAMILY: "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></span></span></p> 2009-10-20 14:17:56