Menu
home
>>
รู้หรือไม่? แนวกั้นบนทางด่วนมีไว้ทำไม

ผู้ขับขี่หลายท่านน่าจะเคยสงสัยว่าบนทางด่วนหรือถนนที่เราขับผ่านมีแนวกั้นเป็นแนวยาวขนานกับถนน เป็นช่วงๆนั้น มีไว้ทำไม

แนวกั้นนี้ เรียกว่า กำแพงกั้นเสียง (Noise Barrier) นำมาติดตั้งเพื่อป้องกันปัญหาเสียงรบกวน เช่น เสียงจากการจราจรบนทางด่วน รวมถึงไซต์งานก่อสร้างต่างๆ และยังสามารถช่วยกั้นรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่ให้ตกลงมาได้ นอกจากนี้ เมื่อนำไปติดตั้งบริเวณคลองประปา จะช่วยลดผลกระทบของฝุ่นได้เช่นกัน

Scroll Up Skip to content