Menu
home
>>
สำนักอำนวยความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314- ลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกรณีข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวยานพาหนะพุ่งตกคลองแขวนกลั้น

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย มอบหมายให้นายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร ร่วมกับนายศราวุธ เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรท ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314- ลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากกรณีข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวยานพาหนะพุ่งตกคลองแขวนกลั้น โดยในเบื้องต้น แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้ติดตั้ง Barrier ชั่วคราวเพื่อกั้นแนวเขตทางกลับรถให้เห็นชัดเจน จากการหารือร่วมกันระหว่าง สอป.และ ขทช.ฉะเชิงเทรา ในการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยงานทาง (RSA) พบว่าในการแก้ไขบริเวณดังกล่าวควรดำเนินการ ติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางโค้ง ป้ายจราจรแนะนำจุดกลับรถ ติดตั้งราวกันอันตราย และข้อความบนพื้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของผู้ขับขี่ ให้มีระยะมองเห็นที่ปลอดภัยมากขึ้น

อื่นๆ

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักอำนวยความปลอดภัยในงบประมาณปี 2565และเตรียมความพร้อมในงบประมาณปี 2566 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทและได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน

สำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ในพื้นที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ในสายทาง รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอท่าใหม่ ตัดสายทาง จบ.1008 อำเภอนายายอาม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Scroll Up Skip to content