Menu
home
>>
ลงพื้นที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัยงานทาง (Roads Safety Audit :RSA) บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (แยกเข้าถนนชัยพฤกษ์) และบริเวณถนนราชพฤกษ์ บริเวณ กม.10+600 (เชิงลาดสะพานข้ามคลองบางละมาด)

วันที่ 11 มกราคม 2565

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย มอบหมายให้นายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัยงานทาง (Roads Safety Audit :RSA) บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (แยกเข้าถนนชัยพฤกษ์) มีปัญหาเรื่องลักษณะการจราจรแบบขับขี่สวนทาง และบริเวณถนนราชพฤกษ์ บริเวณ กม.10+600 (เชิงลาดสะพานข้ามคลองบางละมาด) มีปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทและเจ้าหน้าที่สำนักบำรุงทาง
ซึ่งนายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร ได้แนะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และพิจารณาแนวทางการจัดกระแสจราจรใหม่ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวให้ลดลง และประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

 

อื่นๆ

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักอำนวยความปลอดภัยในงบประมาณปี 2565และเตรียมความพร้อมในงบประมาณปี 2566 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทและได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน

สำนักอำนวยความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314- ลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกรณีข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวยานพาหนะพุ่งตกคลองแขวนกลั้น

สำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ในพื้นที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ในสายทาง รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอท่าใหม่ ตัดสายทาง จบ.1008 อำเภอนายายอาม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Scroll Up Skip to content