Menu
home
>>
ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ที่ 16+000) – บ้านพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณกม. 2+725

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยความปลอดภัยลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ที่ 16+000) – บ้านพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณกม. 2+725 เนื่องจากได้รับหนังสือจากนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ศุภาลัย วิลล์ พระราม 2 ว่าสมาชิกผู้อยู่อาศัยของหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาถนนทางหลวงชนบท สค.2004 ทำให้เส้นทางดังกล่าวมีรถสัญจรมากขึ้น และมาด้วยความเร็ว จากลักษณะทางตรง จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าหมู่บ้านบ่อยขึ้น โดยทางสำนักอำนวยความปลอดภัยจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน(RSA) นำไปวิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุงต่อไป

อื่นๆ

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักอำนวยความปลอดภัยในงบประมาณปี 2565และเตรียมความพร้อมในงบประมาณปี 2566 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทและได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน

สำนักอำนวยความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314- ลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกรณีข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวยานพาหนะพุ่งตกคลองแขวนกลั้น

สำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ในพื้นที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ในสายทาง รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอท่าใหม่ ตัดสายทาง จบ.1008 อำเภอนายายอาม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Scroll Up Skip to content