Menu
home
>>
ข่าวกิจกรรม

อื่นๆ

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักอำนวยความปลอดภัยในงบประมาณปี 2565และเตรียมความพร้อมในงบประมาณปี 2566 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทและได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์อำนวยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน

สำนักอำนวยความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) สายทาง ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314- ลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกรณีข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวยานพาหนะพุ่งตกคลองแขวนกลั้น

สำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ในพื้นที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ในสายทาง รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอท่าใหม่ ตัดสายทาง จบ.1008 อำเภอนายายอาม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท (Road Safety Management System:RSMS)

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร ประชุมหารือร่วมกับ นายวิทย์ วรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) และ นายวรวิทย์ ขัตติโย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ให้คำแนะนำในการประเมินและพัฒนา ถนนสาย ชร.1063

Scroll Up Skip to content